ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ τηλέφωνα - Επιπλοποιείο Ρόδος Φάνες

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ τηλέφωνα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ » ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ τηλέφωνα

RECEPTION 2241360000   

ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2241360142   

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2241360030   

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2241360130   

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2241360158   

ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2241360003   

ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2241360003   

ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2241360006   

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 2241360010-12   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2241360131-132   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 2241360101   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2241360104

  

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360457   

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 2241360219   

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360308   

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 2241360265   

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 2241360349   

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2241360254   

ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2241360176   

 

ΕΝΤΑΤΙΚΗ     

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 2241360339   

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360351   

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2241360352   

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΣΙΛΗΣ-ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 2241360345   

ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 2241360176  

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360042   

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2241360310   

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΤΑΚΤΙΚΑ 2241360045   

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2241360330   

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2241360274   

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2241360064,60056   

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2241360077   

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2241360423   

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 2241360053   

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360051   

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2241360266   

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΩΝ 2241360058   

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 2241360247

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2241360290   

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360340   

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2241360359   

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2241360356   

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360409   

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360409   

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2241360256   

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2241360415   

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2241360414   

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 2241360217   

ΟΥΡΟΧΗΜΕΙΟ 2241360298   

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 2241360272   

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Α - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360456

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Α - ΚΛΙΝΙΚΗ 2241360440   

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Α - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2241360453   

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Β - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360447   

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Β - ΚΛΙΝΙΚΗ 2241360460   

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2241360251   

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 2241360297   

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360288   

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2241360269   

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360303   

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2241360321   

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 2241360418   

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 2241360440   

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2241360270

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΝΑΠΑΥΣΗ 2241360389   

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2241360388   

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2241360387   

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α 2241360419   

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360401   

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2241360410   

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360404   

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β - ΚΛΙΝΙΚΗ 2241360400   

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2241360411   

ΩΡΛ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2241360148   

ΩΡΛ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2241360257   

ΩΡΛ - ΚΛΙΝΙΚΗ 2241360214   

ΩΡΛ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2241360416

 

ΦΑΞ

 

RECEPTION 2241360000   

ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2241360142   

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2241360030   

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2241360130   

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2241360158   

ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2241360003   

ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2241360003   

ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2241360006   

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 2241360010-12   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2241360131-132   grman@rhodes-hospital.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ     grman@rhodes-hospital.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 2241360101   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2241360104

 
                     
          
  Twitter   Facebook